گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

همایش سلول های بنیادی

چهارشنبه# #،# #02# #بهمن# #1398

همایش

سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۲۵ و ۲۶ ام فروردین ماه ۱۳۹۹ و با همکاری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی،دانشگاه فردوسی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پژوهشگاه رویان برگزار خواهد شد.

http://mashhadstemcells.com