اسکان

توضیحات آدرس تلفن قیمت تخت در
اتاق ۳ تخته و بالاتر
قیمت تخت در
اتاق ۲ تخته
نام هتل ردیف
صبحانه بوفه سرویس رایگان به محل همایش انتهای بلوار وکیل آباد- ابتدای جاده طرقبه 05135510900 09150621405   85000 95000 هتل ثامن ****     2
صبحانه بوفه احمد آباد، ابتدای بلوار رضا 38401335 60000 60000 هتل سی برگ *** 3
صبحانه بوفه احمد آباد، بین عارف و محتشمی 38400923 53000 74000 هتل فرید ** 4

فول برد انتخابی

امام رضا (ع) 1

09150024240

05138552400

آقای غفران

50000

50000

هتل آپارتمان باستان

1

فول برد انتخابی

امام رضا (ع) 1

09150024240

05138552400

آقای غفران

55000

55000

هتل آپارتمان پایتخت

2

فول برد بوفه

امام رضا (ع) 5

09150024240

05138552400

آقای غفران

60000

60000

هتل آپارتمان شباهنگ

3

شماره تماس: 09155044487

چاپایمیل