اسکان

توضیحات آدرس تلفن قیمت تخت در
اتاق ۳ تخته و بالاتر
قیمت تخت در
اتاق ۲ تخته
نام هتل ردیف
صبحانه بوفه سرویس رایگان به محل همایش انتهای بلوار وکیل آباد- ابتدای جاده طرقبه 05135510900 09150621405   85000 95000 هتل ثامن ****     2
صبحانه بوفه احمد آباد، ابتدای بلوار رضا 38401335 90000 90000 هتل سی برگ *** 3
صبحانه بوفه احمد آباد، بین عارف و محتشمی 38400923 53000 74000 هتل فرید ** 4

چاپایمیل