گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

معرفی

گروه پژوهشي سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی (Stem cell and Regenerative Medicine Research Department) در حال حاضر پزشکی ترمیمی یکی از شاخه ‏های علم پزشکی می‏باشد. اگرچه، پیشرفت‏ها در زمینه کاربرد سلول‎‏های بنیادی و مهندسی بافت بر پایه استفاده از سیستم‏های میکروفلوئیدی چشم انداز جدیدی را رو به آینده گشوده است، اما همچنان بشر نیاز دارد تا با استفاده از روش‏های نوین بافت‏های آسیب دیده یا فاقد عملکرد اندام‏های مختلف را با موفقیت ترمیم یا جایگزین نماید. کشت، تکثیر و کاربرد سلول‏های بنیادی با توانایی بازسازی بافت‏های بدن در حال حاضر مناسب‏ترین روش برای استفاده در کلینیک می‏باشد. در دهه‏های گذشته انواع مختلف سلول معرفی و برای تحقیقات و درمان مورد استفاده قرار گرفته‏اند. در این میان سلول‏های بنیادی بالغ بویژه سلول‏های بنیادی مزانشی

ادامه ...

اخبار و رویداد

پل ارتباطی ما با شما

نقشه