گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

پلاسمای غلیظ پلاکت (PRP)

دوشنبه ، 02 مهر 1397

پلاسمای

پلاسمای غلیظ پلاکت (PRP)

یک نمونه کوچک از خون به دست می آید و از طریق سانتریفیوژ جدا می شود تا فاکتور رشد و پلاکت ها را جدا کند. مطالعات نشان داده اند که این عوامل رشد می توانند به بهبود واکنش تحریک کنند و ممکن است در انواع نشانه ها سودمند باشند.

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد