گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

پروژه‌های ما

  • , ... ردیف عنوان طرح وضعیت کارفرما تاریخ اعضای طرح در دست انجام خاتمه یافته انعقاد خاتمه 1 بررسی تاثیر پیش تیمار شیمیایی سلول های بنیادی مزانشیمی

    چهارشنبه ، 21 تیر 1402