گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

درباره ما

  • استفاده از سلول های بنیادی برای اهداف پزشکی، بسیار متنوع می‌باشد. برخی از زمینه های کاربرد سلولهای بنیادی شامل موارد زیر هستند: بیماریهای اعصاب، چشم، قلب و عروق، ارتوپدی، روماتولوژی و غیره. گزارشات زی, ...

    يک شنبه ، 01 مهر 1397