گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

کارگاه‌های آموزشی

  • یکی از علوم و فنونی که در سالهای اخیر شاهد پیشرفت های شگرف و فراوان در آن بوده ایم، علوم سلولی و مولکولی است. جهاد دانشگاهی مشهد به عنوان یکی از مراکز پویا در این زمینه و با همکاری اساتید و محققین این, ...

    چهارشنبه ، 11 مهر 1397