گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

فلوسیتومتری

  • بخش فلوسایتومتری بعنوان یکی از زیر‌مجموعه‌های گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی جهاد‌دانشگاهی خراسان رضوی در زمستان سال1393 به منظور ارتقاء فعالیت‌های علمی و پژوهشی این گروه و همچنین ارائه خدمات ت, ...

    شنبه ، 14 مهر 1397