گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

همایش سلولهای بنیادی

چهارشنبه ، 02 بهمن 1398

همایش

سومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۲۵ و ۲۶ ام فروردین ماه ۱۳۹۹ و با همکاری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی،دانشگاه فردوسی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پژوهشگاه رویان برگزار خواهد شد.

http://mashhadstemcells.com