گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

ارائه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی با تسهیلات ویژه دانشجویان

دوشنبه ، 12 تیر 1402

ارائه

گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی جهاددانشگاهی مشهد افتخار دارد خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی خود را با تسهیلات ویژه در اختیار دانشجویان جهت انجام پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی قرار دهد. این خدمات شامل انواع خدمات دستگاهی و آزمایشگاهی از قبیل راه اندازی و انجام آزمایشات سلولی و مولکولی، در اختیار قراردادن اتاق تمیز (clean room)، تفسیر نتایج آزمایشات مختلف از قبیل داده های RNA sequencing و Whole exome sequencing و در نهایت ارائه ی مشاوره پژوهشی در روند اجرا طرح ها و نگارش دست آوردهای پژوهشی دارد.
جهت هماهنگی ارائه ی خدمات و آگاهی از هزینه ها با شماره تلفن 31997451 و 09109551683 در ساعات اداری تماس حاصل نمایید.

لیست تجهیزات:  http://mashhadstemcell.com/devices

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد