گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

مشاوره تخصصی در زمینه پژوهش های مربوط به علوم سلولی و مولکولی

يک شنبه ، 15 مهر 1397

با توجه به تخصص افراد، این گروه می تواند مشاوره های حرفه ای و تخصصی را در موارد زیر ارائه دهد:

  • طراحی بهینه آزمایش ها
  • طراحی پرایمر
  • طراحی انواع وکتور های پلازمیدی و ویروسی
  • مهندسی بافت
  • cGMP
  • NGS