گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

سلول درمانی

  • خدمات ما در 5 گروه کلی از بیماریهای دژنریتیو می‌باشد: • اتوایمیون • ارتوپدی • عصبی • پوست و زیبایی • سایر بیماریهای دژنریتیو (قلب، کلیه، لوسمی و ...)