گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

تکنیک های تخصصی سلولی

يک شنبه ، 15 مهر 1397

با توجه به ظرفیت، توانمندی و تخصص گروه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، این گروه توانایی ارائه خدمات تخصصی زیر را در زمینه تکنیک های سلولی، دارا می باشد:

 • کشت انواع سلول ها در شرایط cGMP
 • استحصال سلول ها از بافت های اولیه (کراتینوسیت، فیبروبلاست، انواع سلول های بنیادی مزانشیمی، PBMC، SVF و ...)
 • 3-کشت انواع رده های سلولی سرطای و نرمال
 • آزمون های تخصصی بررسی سمیت/بقای سلولی شامل XTT، MTT و انواع رنگ های فلورسنت
 • کاراکترایز کردن سلو ها
 • بررسی آپوپتوز سلولی
 • سنجش های مربوط به تمایز سلولی
 • ایمنوسیتوشیمی
 • وسترن بلات
 •  سنجش های مربوط به حوزه مهندسی بافت
 • سنجش های مربوط به مهاجرت سلولی