گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

طرح های پژوهشی

شماره ردیف
عنوان طرح پژوهشی
تاریخ انعقاد قرار داد
1
مطالعه و امكان‌سنجي صادرات خدمات فني‌ و مهندسي استان خراسان رضوي
1384/12/28
2
نقش اداره تعاون در روان‌سازي مقررات مربوط به كارآفريني
1385/02/01
3
طرح توجيهي - تفصيلي منطقه ويژه اقتصادي مشهد
1386/04/01
4
زمينه يابي تشکيل خانه فرش دستباف در استان خراسان رضوي
1386/09/01
5
بررسي و ضعيت اقتصادي زائرين و عوامل مؤثر بر ماندگاري آنها
1387/04/25
6
نحوه مشاركت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري، بهره‌برداري از فضا و امكانات پاركها و فضاي سبز
1387/06/01
7
بررسي راهکارهاي افزايش مشارکت مردمي در اجراي طرحهاي تفکيک زباله از مبدأ
1387/12/15
8
بررسي و مستند سازي طرح هاي موفق و دستاوردهاي علمي پژوهشي
1388/12/26
9
بررسی تحقیقات موجود در ارتباط با زائر و زیارت و فراتحلیل آنها
1389/10/28
10
سند توسعه اشتغال و سرمايه گزاري استان خراسان رضوي
1390/01/30
11
تدوين سند راهبردي و برنامه 5 ساله در عرصه اقتصاد زيارت و زائرپذيري
1390/05/18
12
بررسي آثار سرمايه گذاري در صنعت گردشگري بر متغيرهاي اقتصادي (مطالعه موردي استان خراسان رضوي)
1391/07/01
13
بررسي آثار اقتصادي فرهنگ غلط شهروندي در مشهد
1391/08/23
14
ارائه مدل بکارگيري نهاد مالي وقف در صنعت گردشگري شهر مشهد
1391/09/15
15
بررسي وضعيت زائران در شهر مشهد از طرح کلي شاخص سازي و شناخت اقتصاد شهر مشهد
1391/11/20
16
بررسي نقش نهاد مالي وقف در ساماندهي و توسعه گردشگري و زيارت در مشهد
1392/02/01
17
عوامل مؤثر بر انتخاب مراکز خرید گردشگران
1393/09/01
18
الگوی اجرایی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر کارآفرینی با محوریت شهرداری مشهد
1393/11/24
19
مطالعات بازار کالا و خدمات گردشگران و زائران شهر مشهد
1393/12/01
20
طراحی الگوی اجرایی توانمندسازی زنان مبتنی بر کارآفرینی با محوریت شهرداری مشهد
1393/12/10
21
طراحی الگوی اجرایی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر کارآفرینی با محوریت شهرداری مشهد
1393/12/14
22
مبانی نظری سرمایه گذاری و تأمین مالی در بخش گردشگری ایران
1394/10/15
23
مبانی نظری سرمایه گذاری و تأمین مالی در بخش گردشگری ایران
1394/11/24
24
راهكارهاي توسعه سند سرمايه گذاري و اشتغال با رويكرد شناسايي برنامه عملياتي
1394/12/26
25
ظرفیت سنجی و امکان سنجی گردشگری پزشکی
1395/02/05
26
تدوین برنامه افزایش سهم صنایع دستی در سوغات سفر و زیارت
1395/06/18
27
راهكارهاي توسعه سند سرمايه گذاري و اشتغال با رويكرد شناسايي برنامه عملياتي جهت تحقق اشتغال مطلوب و ممکن در شهرستانهای نیشابور، تربت حیدریه، سبزوار و تربت جام
1395/06/27
28
راهکارهای سند توسعه سرمایه گذاری و اشتغال با رویکرد شناسایی برنامه عملیاتی جهت تحقق اشتغال مطلوب و ممکن در شهرستان های نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار
1395/06/27
29
امکان سنجی و ظرفیت سنجی خدمات گردشگری پزشکی جهاددانشگاهی
1395/09/01
30
ظرفیت سنجی و امکانسنجی ایجاد و توسعه خدمات گردشگری پزشکی (خدمات IVF و سلول درمانی) در جهاددانشگاهی
1395/09/01
31
نقشه راه توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری و نوآوری
1395/09/13
32
راهكارهاي توسعه سند سرمايه گذاري و اشتغال با رويكرد شناسايي برنامه عملياتي جهت تحقق اشتغال مطلوب و ممکن در شهرستانهای نیشابور، تربت حیدریه، سبزوار و تربت جام
1395/11/24
33
الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی
1396/08/17
34
بررسی فضای سرمایه گذاری با تاکید بر فرایندهای سازمانی و مدیریتی به منظور جذب سرمایه در گردشگری شهر مشهد
1396/09/14
35
تدوین برنامه مدیریت و بازاریابی گردشگری سلامت در استان خراسان رضوی
1396/10/17
36
تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
1396/11/01
37
بررسی فضای سرمایه گذاری با تاکید بر فرایندهای سازمانی و مدیریتی به منظور جذب سرمایه در گردشگری شهر مشهد
1396/11/24
38
عارضه یابی و پایش واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی
1396/12/05
39
تست1
1397/01/01
40
پژوهشی کاربردی پیرامون بررسی زمینه سازی حضور ایرانیان خارج از کشور
1397/11/07
41
تدوین برنامه افزایش سهم صنایع دستی در سوغات سفر و زیارت
1397/11/24
42
ظرفيت سنجي و امکانسنجي ايجاد و توسعه خدمات گردشگري پزشکي (خدمات IVFو سلول درماني)درجهاددانشگاهي کد 2357-
1397/11/24
43
نقشه راه توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری و نوآوری
1397/11/24
44
اشتغال دانش آموختگان
1397/11/25