بازآموزی دامپزشکی

قابل توجه اعضا محترم نظام دامپزشکی به استحضار می رساند، با توجه به مصوبه شماره 7904/6/1395 مورخ 04/12/95 نظام دامپزشکی کشور، شرکت در دومین کنگره بین‌المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، 5 امتیاز بازآموزی به ازاء هر روز حضور و 5 امتیاز بازآموزی برای ارائه مقاله (در صورت حضور) در مقطع دکترا و بالاتر تخصیص یافته است.

چاپایمیل