گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

معرفی

گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی شخص محور امروزه با توجه به پیشرفت های علمی و انجام تحقیقات گسترده، استفاده از رویکرد های جدید درمانی مبتنی بر پزشکی بازساختی و سلول درمانی در جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در آینده نزدیک با راه یابی به حوزه بالینی در سلامت عمومی تأثیر شگرفی خواهد داشت. پزشکی بازساختی " Regenerative Medicine"، به دنبال یافتن شیوه های نوین پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری هاست تا بتواند از پزشکی سنتی که حول محور درمان بیماری ها بر اساس علائم و با استفاده از دارو های شیمیایی و تا حدی بیوتکنولوژیکی کار می کند به سمت پزشکی فرد محور و یا حتی پزشکی دقیق حرکت کند. این شاخه از پزشکی می تواند با دستیابی به روش های جدید و استفاده از سلول های بنیادی، روش های مهندسی بافت و ساخت اندام های مصنوعی سبب ترمیم یا جایگزینی سلول ها، بافت و یا اندام آسیب دیده شود.

ادامه ...

اخبار و رویداد

پل ارتباطی ما با شما

نقشه