گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

خدمات سلول درمانی

سه شنبه ، 03 مهر 1397

خدمات

خدمات ما در 5  گروه کلی از بیماری های دژنریتیو می‌باشد:

  • اتوایمیون
  • ارتوپدی
  • عصبی
  • پوست و زیبایی

سایر بیماری های دژنریتیو (قلب، کلیه، لوسمی و ...)