گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

ریل تایم PCR

  • بخش تشخیص مولکولی: بخش تشخیص مولکولی، یکی از زیرمجموعه‌های خدمات تخصصی تشخیص سرطان خون (لوسمی) در جهاد دانشگاهی مشهد است که با هدف تشخیص جابجایی‌های کروموزومی (Translocation) و جهش‌های شایع با رو, ...

    شنبه ، 14 مهر 1397