گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

خدمات ملکولی

  • , ... با توجه به تخصص، مهارت و امکانات گروه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، این گروه می تواند به اساتید، دانشجویان و سایر همکاران محترم پژوهشی خدمات تخصصی ذیل را ارائه نماید استخراج DNA، RNA و پروتئین ا

    شنبه ، 14 مهر 1397