گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی فلوسایتومتری

پنج شنبه ، 15 تیر 1402

برگزاری

احتراماً به اطلاع مي رساند گروه سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي در نظر دارد كارگاه تئوري و عملي فلوسايتومتري را برگزار نمايد.

زمان برگزار ي: 10-12 مرداد ماه

هزينه كارگاه : ٢/٣٠٠/٠٠٠ تومان (همراه با %١٠ تخفيف دانشجويي)

محل برگزاري : مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه، بولوار دندانپزشكي، سازمان مركزي جهاد دانشگاهي، طبقه همكف، گروه پژوهشي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي

جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري با گروه سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي (شماره تلفن ٠٥١٣١٩٩٧٤٥٣ – ٠٩١٠٩٥٥١٦٨٣) تماس حاصل فرماييد.

با توجه به محدوديت ظرفيت، اولويت با افرادي خواهد بود كه زودتر نسبت به قطعي نمودن ثبت نام خود اقدام نمايند.